Algemene Voorwaarden

Topicstatus:
Niet open voor verdere reacties.
 1. DPOC

  DPOC Account van dePedicure.nl Online Community

  Berichten:
  40
  Ontvangen Likes:
  28
  Trophy Punten:
  55
  Algemene Voorwaarden


  De website en activiteiten van DePedicure.nl Online Community (hierna te noemen DPOC) is een initiatief van Stichting Facilitair Bedrijf Voetverzorging (hierna te noemen SFBV), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30164694. Inschrijving bij DPOC en gebruik van de website depedicure.nl en de bijbehorende iOS en Android app, vindt plaats onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle diensten en activiteiten die samenhangen met en/of worden aangeboden door DPOC.

  Definities
  In deze Algemene Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als in meervoud):

  · Bezoeker: eenieder die een pagina opvraagt onder het domein depedicure.nl of gebruikt maakt van de app.

  · Lid: een natuurlijke persoon die een account heeft aangemaakt via depedicure.nl of de app.

  · Account: het gratis lidmaatschap van DPOC op grond waarvan het Lid toegang krijgt tot de interactieve onderdelen van de Website.

  · Beheer: de community manager samen met het Admin Team een Lid met extra rechten voor een bepaald forum.

  · Moderator: een Lid met extra rechten voor moderatie.

  · DPOC: de activiteit DePedicure.nl Online Community, onder beheer van Stichting Facilitair Bedrijf Voetverzorging, geregistreerd onder KvK nummer 30164694.


  DPOC is een medium dat zich richt op de de pedicure. DPOC is te gebruiken via een website onder het domein depedicure.nl en via een app. Een Bezoeker kan door van de website of app gebruik te maken informatie opvragen of zelf content plaatsen.


  Hoewel de website open staat voor ieders bijdragen, heeft DPOC algemene voorwaarden opgesteld om respectvolle communicatie, sfeer en veiligheid van haar bezoekers te kunnen waarborgen. Door gebruik te maken van DPOC ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

  Huisregels en algemene voorwaarden

  1. Heb respect voor elkaars mening. Discussieer op inhoud, val niet iemand persoonlijk aan.

  2. Doe je best om je zinnen in correcte Nederlandse taal te schrijven. Let bij het schrijven op spelling, grammatica, stijl, structuur, interpunctie en toon. Chattaal is dus niet toegestaan. Het plaatsen van smilies/emoticons is toegestaan, zolang het de leesbaarheid niet verstoord.

  3. Het is verboden materiaal te publiceren dat moedwillig foutief en/of onnauwkeurig, krenkend, vulgair, haatdragend, obsceen, profaan, racistisch, seksueel georiënteerd, dreigend, privacyschendend, auteursrechtenschendend of anderszins in strijd met de wet is.

  4. Het is verboden om tekst of ander digitaal materiaal te plaatsen die in strijd is met de Nederlandse wetgeving

  5. Bij het starten van een nieuw onderwerp dient men een titel te kiezen die duidelijk het onderwerp van de tekst verwoordt.

  6. Het is niet toegestaan eenzelfde bericht of onderwerp op meerdere plekken te plaatsen (cross-posting)


  7. Het is niet toegestaan in andermans topic berichten te plaatsen die niet over het onderwerp van dat topic gaan (off-topic)


  8. Het is niet toegestaan onderwerpen te aan te maken of berichten te plaatsen om reclame te maken voor commerciële diensten waar het lid, die dit plaatst, op wat voor manier dan ook bij betrokken is of voor concurrerende websites (reclame en/of spam), tenzij er nadrukkelijk naar de unieke dienst / het unieke product van de specifieke aanbieder wordt gevraagd.


  9. Het is verboden informatie van DPOC, in het bijzonder, maar niet beperkt tot, privégegevens van bezoekers, voor het doel van ongevraagde contacten voor marketing;


  10.Het is verboden materiaal te plaatsen waar auteursrecht op rust dat niet in het bezit is van de plaatser zelf, tenzij er expliciet goedkeuring is gegeven door de rechthebbende(n);


  11.Degene die materiaal plaatst op DPOC kent Stichting Facilitair Bedrijf Voetverzorging hierbij een kosteloos, niet-exclusief recht toe om het geplaatste materiaal te gebruiken, te reproduceren en weer te geven. Degene die het materiaal plaatst gaat er dus mee akkoord dat Stichting Facilitair Bedrijf Voetverzorging zijn of haar foto's mag hergebruiken, op de website van DPOC, de app van DPOC of andere publicatie. Denk hierbij aan het plaatsen van desbetreffende foto('s) als foto van de dag op de Facebook pagina van DPOC. Hij of zij vrijwaart Stichting Facilitair Bedrijf Voetverzorging voor eventuele andersluidende aanspraken van derden.


  12.Het is verboden bijlagen te uploaden, die virussen of andere schadelijke software bevatten


  13.Men dient een werkend e-mailadres te hebben vermeld in de profielinstellingen, zodat Beheer contact kan opnemen als er iets mis is


  14.Het is een Lid toegestaan zowel onder eigen naam, als onder een pseudoniem te schrijven. Het is echter niet toegestaan je moedwillig voor iemand anders voor te doen (identiteitsfraude)


  15.Een Lid mag zich aanmelden voor maximaal 1 account, tenzij nadrukkelijk toestemming is verleend door Beheer voor het aanmaken van extra accounts


  16.Ieder Lid is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen account en de content (berichten, reacties en foto’s) die via zijn/haar account op DPOC wordt geplaatst. Maak je gebruik van een publieke computer, zorg er dan voor dat je uitlogt voor het verlaten van de computer


  17.Men dient rekening te houden met het feit dat berichten voor iedereen te lezen zijn en ook in zoekmachines (zoals Google) worden opgenomen en opgeslagen. In principe staat alles hier voor eeuwig, houd daar dus rekening mee als je iets vertelt over jezelf of over anderen


  18.Men dient rekening te houden met dat, ondanks de moeite en energie van Beheer, er dusdanig veel berichten per dag worden geplaatst, dat het niet mogelijk is ieder bericht te controleren; het is mogelijk een bericht te rapporteren door op de betreffende rapportage-link onder het bericht te klikken, waarna Beheer de rapportage zal afhandelen


  19.Bij ieder gebruik van de website wordt het gebruikte IP-adres geregistreerd. Deze registraties worden niet publiekelijk getoond.


  20.Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die je mocht lijden door het gebruik (of onbereikbaar zijn) van DPOC.


  21.SFBV verwerpt iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van externe websites en/of diensten van externe partners, waar naartoe kan worden verwezen vanaf de website of vanuit de app


  22.Niets van het op deze website geplaatste materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, via internet, intranet of op welke wijze dan ook, noch worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SFBV;


  23.Er kunnen geen rechten worden ontleend aan en/of aanspraken worden gemaakt op de website, de app en de inhoud daarvan;


  24.SFBV zal nooit vertrouwelijke gegevens - zoals emailadressen van gebruikers – verkopen aan derden. Er kunnen wel statistieken worden gedeeld met (potentiële) adverteerders, maar hierin staan geen persoonlijke gegevens.


  25.SFBV behoudt het recht te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit reglement. Leden zullen hier doorgaans over worden geïnformeerd in de maandelijkse nieuwsbrief van DPOC.  Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt?

  · Het Beheer kan onderwerpen en berichten wijzigen, verwijderen of sluiten zonder waarschuwing vooraf.

  · Het Beheer kan een waarschuwing sturen of het account (tijdelijk of permanent) blokkeren, wanneer een forumregel door een gebruiker wordt overtreden. De lengte van de blokkade hangt af van de ernst en regelmaat van de overtreding(en).

  · Het Beheer kan contact opnemen met de ‘abuse afdeling’ van je provider; dit kan uiteindelijk leiden tot het afsluiten van je internetaccount.

  · Wanneer je geblokkeerd wordt, dan zul je hierover een melding zien, wanneer je DPOC bezoekt. Mocht je het niet eens zijn met een beslissing dan kun je hiertegen uitsluitend bezwaar maken bij het Beheer via de Helpdesk op DPOC.
  Iemand misdraagt zich. Wat kan je doen?
  Soms is een bericht bewust provocerend en dus bedoeld om reacties uit te lokken. In zo’n geval is het verstandig om niet te reageren. Gaat het echt te ver, meld dat dan aan het Beheer in de Helpdesk; zij zullen dan passende actie ondernemen. Je kunt de moderators ook bereiken via de ‘report’ link bij elk bericht.

  Hoe zit het met de vrije meningsuiting?
  Hoewel het forum open staat voor ieders bijdragen, wil dat niet zeggen dat je kunt zeggen wat je wilt. Zie het alsof je op een feestje wordt uitgenodigd of een café bezoekt: zolang je niet de gastheer of de andere gasten lastig valt of beledigt, kun je in principe zeggen wat je wilt. Respect voor de ander staat voorop.

  Beëindiging lidmaatschap van DPOC
  Indien men niet (meer) akkoord gaat met het gebruikersreglement, dient men zijn/haar lidmaatschap te beëindigen, waarvoor op ieder gewenst moment een verzoek kan worden ingediend. Deze aanvraag dient men te plaatsen in de Helpdesk. Door de aanvraag te plaatsen erkent het lid dat de verwijdering van het account nooit meer ongedaan gemaakt kan worden. De aanvragen worden doorgaans iedere werkdag in behandeling genomen. Er worden geen bevestigingen hiervan verstuurd. Indien het Lid bevestiging hiervan wil, dient hij/zij te verifiëren of de aanvraag nog in de Helpdesk staat; indien de aanvraag is verdwenen en men kan niet meer inloggen met de voorheen gebruikte combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord, kan men concluderen dat het account en het profiel succesvol zijn verwijderd.
   
Topicstatus:
Niet open voor verdere reacties.

Deel Deze Pagina


Partners van dePedicure.nl: